Sostibilidade

Sostibilidade

Adelanta promove, constrúe e explota instalacións minihidráulicas e eólicas en España. Adelanta comezou a súa actividade en 1957 coa construción e explotación dunha minicentral hidroeléctrica no río Deva (Ourense) e aspira a ser unha empresa líder no sector das enerxías renovables, participando activamente en toda a cadea de valor dos proxectos, dende a promoción. á execución, xestión e explotación.

Esta visión baséase nunha serie de valores fundamentais: a preocupación polo medio ambiente, a responsabilidade social, a excelencia, o desenvolvemento do equipo humano e a creación de valor sostible. Adelanta concibe a sostibilidade como o lugar onde conflúen os seus valores e visión empresarial, o espazo de oportunidade para garantir a prosperidade compartida de Adelanta e das comunidades que acollen as súas actividades.

Descarga Política de Sostibilidade

Gobernanza

O Código de Conduta establece unha serie de principios e políticas que rexerán a integridade e honestidade que caracterizan a Adelanta, xunto coa nosa paixón por facer ben as cousas.

O Código de Conduta expresa o compromiso da empresa de actuar con integridade e de forma responsable en cada un dos proxectos e ubicacións nas que opera, garantindo que as súas actuacións estarán sempre conformes á legalidade e aliñadas aos principios e valores da empresa. O obxectivo é proporcionar un marco común de conduta para todos os traballadores, que é obrigatorio independentemente do seu posto, responsabilidades ou localización xeográfica.

Descarga Código de Conduta (Español)

 

Co fin de promover o cumprimento do Código de Conduta, Adelanta pon a disposición dos seus empregados e de calquera cliente, colaborador ou socio unha Canle Responsable.

A través de esta herramienta se podrán trasladar de una manera segura, aquellos comportamientos irregulares o que contravengan la norma conductual, siendo todos los mensajes tratados de forma confidencial por Adelanta.

Link Canle Responsable

Compras Responsables

Coa Política de Compra Responsable pretendemos integrar os aspectos ASG en todo o proceso de compra para evitar e mitigar os posibles impactos ambientais, sociais e económicos adversos asociados á compra de bens e servizos. Coa súa implantación, poderemos avanzar nos nosos esforzos por reducir o impacto ambiental en toda a nosa cadea de subministro, sempre co obxectivo final de conseguir un mundo sostible.

Descarga Política de Compras Responsables (Español)