Proxectos

Proxectos

A busca da excelencia sustentable fai que, desde os nosos comezos, apostemos por abranguer o 100% do proceso como operadores enerxéticos, desde a súa tramitación inicial ata a súa execución final.

Na actualidade, ADELANTA está presente no mercado rexional, nacional e europeo a través de proxectos en diversos niveis de desenvolvemento e cuxa expectativa de execución se prevé a partir do ano 2021.

Enerxía minihidráulica

Enerxía eólica

Enerxía minihidráulica

Enerxía eólica

Plan de crecemento

Actualmente Adelanta conta con máis de 450 MW de proxectos en avanzado estado de tramitación administrativa e cuxa expectativa de execución se prevé a partir de 2021.