Servizos

Enxeñería

Adelanta posúe un departamento altamente cualificado e cunha ampla experiencia na prestación de servizos de enxeñería, destacando principalmente no sector eólico.

Promoción de proxectos

Servizos que abranguen desde a busca e selección de localizacións ata a redacción, tramitación e xestión dos correspondentes proxectos.

Dirección técnica

Enxeñería de obra civil, eléctrica e de infraestruturas de evacuación. Negociación do contrato de construción chave en man.

Dirección facultativa e supervisión da obra

Inclúe, entre outros, verificacións de materiais, cumprimento de garantías, coordinación de traballos e de seguridade e saúde en fase de obra, Inspeccións in situ.

Posta en marcha das instalacións

Recepción provisional, xestión/revisión da documentación as-built e avaliación do plan de operación e mantemento.

Operación e Mantemento

Adelanta atesoura máis de 15 anos de experiencia no mantemento integral de plantas de xeración con enerxías renovables, avalados pola consecución duns altos índices de dispoñibilidade.

Adelanta aposta pola xestión integral das plantas de produción cun modelo de mantemento MIXTO/PROPIO que se traduce

no aforro de ata un 20% dos custos de explotación e un importante alongamento da vida útil das instalacións, adaptando as técnicas de explotación á situación do mercado en cada momento.

Os seus servizos abranguen a operación e mantemento integral de plantas de xeración renovable, eólica e hidráulica principalmente.

O respecto polo medio é un principio fundamental en todas as actividades desenvolvidas polo Grupo Adelanta e, especialmente, na actividade de funcionamento e mantemento das instalacións.

Desde o Grupo mostramos un compromiso social decidido e mantemos un esforzo constante para que todas as nosas actividades industriais sexan sostibles e respectuosas co medio.

A información sobre o desempeño ambiental de Adelanta Ingeniería, S.L. Unipersonal, está dispoñible para as partes interesadas nas oficinas principais da Organización e pode solicitarse a través do correo electrónico [email protected]

Financeiros, de xestión e contables

Adelanta préstalles un servizo de asesoramento fiscal, contable, financeiro e mercantil a todas as sociedades do Grupo a través dun equipo de profesionais altamente cualificados e especializados en cada área.

Así mesmo, para aquelas instalacións que están en proceso de promoción e/ou tramitación ofrece servizos financeiros concretos: estudos económicos, plans de negocio, análise de  sensibilidade e asesoramento en financiamento de proxectos.